การดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เขียนโดย : แอดมิน / เมื่อ : 2021-12-22 16:50:13 /
การดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจะมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางแผนให้มีการการซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบการใช้งานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ

คู่มือการใช้งาน (Instruction manual), เครื่องมือพิเศษหรือเฉพาะ การซ่อมบำรุงรักษาและความถี่ในการซ่อมบำรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

(Special Tools) สำหรับการซ่อมบำรุงรักษา, อุปกรณ์การทดสอบ (Testing devices) และอะไหล่ประจำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและอะไหล่สิ้นเปลือง จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ภายในห้องเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยเก็บไว้ในกล่องหรือผู้โลหะอย่างดีในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 

แนวทางวิธีการซ่อมบำรุงรักษาและความถี่ในการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องปฏิบัติ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต (ซ่อมบำรุงรักษาคร่าวๆ กรณีไม่มีคู่มือหรือคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต)

1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)

- ระดับน้ำมันในถังน้ำมันสำรอง (Fuel storage tank) *ตรวจเช็คทุกเดือน

- ะดับน้ำมันในถังน้ำมันประจำเครื่อง *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ลูกลอยของดังน้ำมันประจำเครื่อง *ตรวจเช็คด้วยสายตาพร้อมทดสอบเครื่องทุก 3 เดือน

- การทำงานของระบบส่ง หรือเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง *ตรวจเช็คด้วยสายตาพร้อมทดสอบเครื่องทุก 3 เดือน

- การทำงานของโซขึ้นอยวาล์ว *ตรวจเช็คด้วยสายตาพร้อมทดสอบเครื่องทุก 3 เดือน

- ไส้กรองหยาบ {Strainer)  ไส้กรอง&ะเอียด (Filter) *ทำความสะอาดทุก 3 เดือน

- น้ำในระบบน้ำมัน *ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องทุก 3 เดือน

- ท่ออ่อนและข้อต่อ (Flexible hose and connectors) ต่างๆ *ตรวจเช็คด้วยสายตาพร้อมทั้งเปลี่ยนถ้าจำเป็นทุกเดือน

- การอุดตันของท่อหายใจและท่อน้ำมันล้น (Overllow piping) *ตรวจเช็คและทดสอบทุกปี

- ระบบท่อทางน้ำมันและวาล์ว *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุกปี

 

 

2. ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication system)

- ระดับน้ำมันหล่อลื่น *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกสัปดาห์

- น้ำมันหล่อลื่น *เปลี่ยนถ้าจำเป็นทุก 50 ชั่วโมงหรือทุกปี

- ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น *เปลี่ยนถ้าจำเป็นทุก 50 ชั่วโมงหรือทุกปี

- ท่อหายใจ (Crankcase breather) *ตรวจเช็ค ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็นทุก 6 เดือน

 

 

3. ระบบระบายความร้อน (Cooling System)

- ระดับของเหลวระบายความร้อน *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกสัปดาห์

- ระดับของเหลวใน Heat exchanger *ตรวจเช็คทุกสัปดาห์

- ปริมาณอากาศไหลผ่านรังผึ้ง ระบายความร้อน (Radiator) พอเพียงหรือไม่ *ตรวจเช็คทุกเดือน

- ทำความสะอาดภายนอกของรังผึ้ง ระบายความร้อน *ทำความสะอาดทุกปี

- สายพานพัดลมระบายความร้อน และสายพานไดชาร์ *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุก 3 เดือน

- เครื่องสูบน้ำ (Water pump) *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุก 3 เดือน

- สภาพของท่อนบน ล่าง พร้อมข้อต่อต่างๆ (Condition of flexible hoscs and connection)  *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ท่อลม, บานเกร็ต และกราวิตี้ขัทเตอร์  *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตา และทำความสะอาดทุกปี

 

 

4. ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system)

- การรั่วไหลของก๊าซไอเสีย *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ระบายน้ำภายในระบบท่อไอเสีย ( Drain condensate trap) *ตรวจเช็คทุกเดือน

- ฉนวนหุ้มท่อไอเสีย และ Aluminum *ตรวจเช็คด้วยสายตาและทดสอบทุก 3 เดือน

- Excessive backpressure *ทำความสะอาดทุกปี

- ระบบยึดระบบท่อไอเสีย (Exhaust system hangers and supports)  *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุกปี

- ท่ออ่อนท่อไอเสีย (Flexible exhaust pipe)  *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุก 6 เดือน

 

 

5. ระบบแบตเตอรี่ (Battery System)

- ระดับ Electrolyte  *ตรวจเช็คทุกเดือน

- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ และ ขันให้แน่น *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุก 3 เดือน

- วัดความถ่วงจำเพาะของ Electrolyte ของแบตเตอรี่ *ทดสอบทุกเดือน

- การประจุแบตเตอรี่ และอัตราการประจุแบตเตอรี่ *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ชุด charger แบตเตอรี่ *ตรวจเช็คทุกเดือน

 

 

6. ระบบไฟฟ้า (Electrical system)

- สภาพทั่วไป *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ขันขั้วต่อสายคอนโทรล (Control Connections และ สายไฟฟ้า Power wiring connection)  *ตรวจเช็คทุกปี

- รอยถลอกหรือถูกครูดของสายไฟฟ้า *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุก 6 เดือน

- อุปกรณ์ป้องกันและส่งสัญญาณเตือน *ตรวจเช็คและทดสอบทุก 6 เดือน

- ตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ *ทำความสะอาดทุก 6 เดือน

- เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์ *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตา ทดสอบ ทำความสะอาด และ เปลี่ยนถ้าจำเป็นทุกปี

- Main contacts ของชุด ออโตเมติกทรานสเฟอร์สวิทซ์ *ตรวจเช็คด้วยสายตา ทำความสะอาดทุกปี

- คาลิเบท ค่า voltage sensing ของอุปกรณ์เลย์ต่างๆ *ตรวจเช็คและทดสอบทุกปี

- การฉีกขาดของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า *ทดสอบ 3 ปี หรือ ทุก 500 ชั่วโมง

 

 

7. เครื่องต้นกำลัง (Prime mover) ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- สภาพทั่วไป *ตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ไส้กรองอากาศ *ทำความสะอาด และเปลี่ยนถ้าจำเป็นทุก 6 เดือน

- Governor และอุปกรณ์ประกอบ *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตาทุกเดือน

- ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด  *ทดสอบทุกปี

- ทดสอบจ่ายโหลดอย่างน้อย 30% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 30 นาที   *ทดสอบทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน

- ทดสอบจ่ายโหลด *ทดสอบทุกปี

           อย่างน้อย 30% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 30 นาที

           อย่างน้อย 50% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 30 นาที

            อย่างน้อย 100% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 60 นาที

- ทดสอบจ่ายโหลด *ทดสอบทุก 3 ปีหรือ 36 เดือน

          อย่างน้อย 30% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 30 นาที

          อย่างน้อย 50% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 30 นาที

          อย่างน้อย 100% ของ Nameplate KW เป็นเวลา 120 นาที

- ตั้งวาล์ว (Value clearants) ใหม่ ทุก 500 ชั่วโมง หรือ 3 ปี

- ชนฝาสูบ (Torque bolls) ใหม่ ทุก 500 ชั่วโมง หรือ 3 ปี

 

 

8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

- โรเตอร์และสเตเตอร์ *ตรวจเช็คด้วยสายตา ทำความสะอาดทุกปี

- แบริ่ง (Bearings) *ตรวจเช็คด้วยสายตา และ เปลี่ยนถ้าจำเป็นทุกปี

- Exciter *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตา ทำความสะอาดทุกปี

-  โวลเเรกกูเรเตอร์ *ตรวจเช็ครวมถึงตรวจเช็คด้วยสายตา ทำความสะอาดทุกปี

- ทดสอบความต้านทานของฉนวน *ทดสอบทุกปี

- สภาพทั่วไป *ตรวจเช็คด้วยสายตา ทุกเดือน

- ห้องเครื่อง *ตรวจเช็คด้วยสายตา ทำความสะอาดทุกเดือน

- ตั้งระบบอัตโนมัติ *ตรวจเช็คด้วยสายตา ทุกสัปดาห์

ซีแอนด์อาร์ เทคโนโลยี จำกัด

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า LEEGA POWER , LAUNTOP, YANAN POWER , JDP ,SANQ ,YF POWER ไฟฟ้ามามากกว่า 30 ปี มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายแบรนด์ ทุกขนาด ทุกราคา ให้ท่านเลือกออกแบบและติดตั้งได้ทุกสถานที่ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , CE , NEMA , ROHS จึงเป็น ที่ยอมรับและใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, และบริษัทเอกชน ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

บริการของเรา

CRTECH เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า LEEGA POWER , LAUNTOP, YANAN POWER , JDP ,SANQ ,YF POWER ขนาด 0.7 - 2,000 KVA มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, CE, NEMA และ ROHS นอกจากนี้เรายังมีบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร และบริการบำรุงรักษาทั้งแบบรายครั้งและรายปี โดยทีมวิศวกรและช่างคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องย่ำแผ่นทาองเหลือง( G1 Splicing Machice ) แบรนด์ AUTOSPLICE U.S.A, ขั้วเสียบไฟฟ้า, ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าแบรนด์ CY PRECISION และท่อหดแบรนด์ CB