>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์
029081280
0858406677
0971970863
ที่อยู่
118/48 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ที่ตั้งบริษัท
คลิกดูแผนที่

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสิทธินัน

แผนกเทคนิค

ตำแหน่งหัวหน้าช่าง

โทรศัพท์ 085 9784020

อีเมล -

คุณธีรินทร

แผนกฝ่ายขาย

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 085 8406677

อีเมล therinthorn@crtech.co.th

คุณปทิตตา

แผนกฝ่ายขาย

ตำแหน่งSale admin

โทรศัพท์ 097 1970863

อีเมล prathitta@crtech.co.th