>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์

บทความ

ทั้งหมด 10 รายการ
12 ม.ค.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คืออะไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Generator Set) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของระบบสำรองไฟที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยที่หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ ...
12 ม.ค.

วิธีเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไรให้ตรงกับการใช้งานของคุณ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Generator เป็นเครื่องจักรที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านการหมุน จริงๆแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจำแนกออ...
12 ม.ค.

ไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส

ไฟฟ้า คือ พลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราทุกวันนี้ต่างก็ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ...
12 ม.ค.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ต่างกันยังไง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออก 2 แบบ ด้วยกัน     เครื่องกำเนิดไฟกระแสตรง และเครื่องปั่นไฟกระสลับ ทั้งสองมีอะไรที่แตกต่างกัน ทั้งระบบการทำงา...
12 ม.ค.

เครื่องปั่นไฟเบนซินและเครื่องปั่นไฟดีเซลต่างยังไง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยนั้น ทั้งในงาน อุตสาหกรรม และงานเกษตกรรม  เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ด้...
12 ม.ค.

คุณต้องการเครื่องปั่นไฟขนาดใดกัน มาคุยเรื่องตัวเลขของค่ากำลังวัตต์ที่ใช้งานได้จริง

ย่างที่คุณรู้ว่าทุกคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งาน มาดูสิ่งที่คุณต้องคำนวณ ขั้นตอนนี้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้วัตต์ที่คุณต้องการเพื่อใช้เครื่องมือทุกอย...
12 ม.ค.

การดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจะมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางแผนให้มีการการซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบการใช้งานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอย...
11 ม.ค.

การดำเนินการก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. ทำความคุ้นเคยการทำงาน โดยศึกษาจากคู่มือ อุปกรณ์การควบคุม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic ศึกษาตำแหน่งของวา...
12 ม.ค.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถประมวลผลพลังงานดิบเป็นฟีดพลังงานคล้ายกับพลังงานที่ได้รับผ่านสายไฟ ส่วนเครื่องกำเนิดของเค...