>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ

1.1. ท่านสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าของเราผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราทางอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงบนเว็บไซต์

1.2. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้


2. การจัดส่งสินค้า

2.1. เรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด

2.2. เรามีบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล


3. ระยะเวลาในการจัดส่ง

3.1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับที่อยู่ปัจจุบันของท่านและพื้นที่จัดส่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันไป โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งซื้อ


4. งานติดตั้ง

4.1. เรามีบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสามารถสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ


5. นโยบายการรับประกันสินค้า

5.1. หากพบสินค้าที่เสียหายในระหว่างการขนส่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

5.2. เรามีนโยบายรับประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ปี (โดยเป็นการรับประกันความบกพร่องของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมอุบัติเหตุ และอื่นๆ เช่น การใช้งานผิดประเภท, ใช้เกินขนาดโหลดของเครื่อง Generator, เติมน้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภท เป็นต้น ) และหากตรวจสอบสาเหตุแล้วเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง จะถือว่านอกประกัน และจะเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าอะไหล่ในภายหลัง


6. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1. หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากการชำระเงิน กรณีที่สินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี


7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

7.1. เราให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของท่าน และไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา


8. การใช้งานเว็บไซต์

8.1. การเข้าใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ crtech.co.th ต้องอยู่ภายในกรอบของความเป็นธรรมและไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผิดกฎหมาย


9. ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

9.1. ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.crtech.co.th เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่อนุญาตให้ใช้หรือทำซ้ำ โปรดอย่าทำการดัดแปลงหรือใช้เนื้อหาของเราในการแสดงเผยแพร่หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลใช้งานทันทีหลังจากที่เราทำการปรับปรุง


11. สิทธิ์ทางบัญชีผู้ใช้

11.1. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ www.crtech.co.th ท่านต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านเอาไว้อย่างดี หากมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อเปิดให้บัญชีเสียใหม่


12. การเรียกเก็บค่าบริการ

12.1. การเรียกเก็บค่าบริการจะมีขึ้นหลังจากท่านได้รับการบริการนั้น ๆ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.crtech.co.th หรือได้มีการตกลงกันก่อนทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า


13. การติดต่อเรา

13.1. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความเห็น


14. ข้อผิดพลาดและความเสียหาย

14.1. เรามีการคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ www.crtech.co.th อย่างเคร่งครัด แต่หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือความเสียหายจากการใช้บริการของเรา เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น