>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์
 

        ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือหนึ่ง และจะทำการเทสสินค้าทุกครั้งก่อนจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมมีบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจร  งานบำรุงรักษาทั้งแบบรายครั้งและรายปี(Preventive Maintenance: PM) ทั่วประเทศ  โดยวิศวกรและทีมช่างคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 2,000 เครื่องทั่วประเทศ

          

 

การจัดส่งสินค้า (Delivery)

          ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อะไหล่ และอุปกรณือื่นๆทั่วประเทศไทย จัดส่งโดยบริษัทฯ หรือขนส่งเอกชนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง และสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจัดส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล และก่อนจัดส่ง จะมีการเทสสินค้าทุกชิ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในทุกๆครั้ง