>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

งานส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MODEL : LG250CS(3 SET), LG450CS(1 SET)  CUMMINS ENGINE, STAMFORD 250,450 KVA