>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์
ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
12 ก.ค. 2567, 07:04

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. ก่อนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ จ่ายกระแสอัตโนมัติ ให้ปรับไปที่ตำแหน่ง OFF หรือปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออกเสียก่อน เพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์สตาร์ทเองขณะทำการตรวจเช็ค

2. ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่

3. ไม่จ่ายกระแสเกินกําลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4. ไม่ควรปรับอุปกรณ์ใด ๆ ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า ถ้ามีความผิดปกติใด ๆ ให้งดจ่าย Load แล้วจึง ทำการแก้ไข

5. ไม่ควรทิ้งเครื่องยนต์โดยไม่มีผู้ดูแลขณะเครื่องกําลังทำงานอยู่

6. ไม่ควรเปิด-ปิดเบรกเกอร์สำหรับจ่าย Load บ่อย ๆ โดยไม่จําเป็น

7. สถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีการระบายอากาศเป็นอย่างดีและไม่ควรมีฝุ่นละออง ไม่ เป็นสถานที่เก็บสารเคมีหรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ นอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เท่านั้น

8. ขณะจ่าย Load ควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ทางไฟฟ้าอยู่เสมอ

9. ขณะจ่าย Load ควรตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องและอุณหภูมิของเครื่องยนต์

10. ในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำเป็นต้องเดินสายดินโดยต่อกับแท่งทองแดงหรือ Ground Rod ที่ฝังอยู่ใต้ดินตามมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ต้องต่อทั้งตัวเครื่องยนต์และตู้ควบคุม